913 77 072

Våre tjenester

Som totalentreprenører leverer vi flere tjenester
for både privatpersoner og bedrifter.
Lang erfaring, riktige verdier og solid utstyr
sørger for at jobben gjøres som avtalt.

Nedenfor finner du full informasjon om
alt vi kan bistå med.

Grunn- og betongarbeid

Roger Jordalen Maskin AS er totalleverandør innen
bygg-, grunn- og betongarbeid.

Vi utfører: 

 • Graving

 • Transport

 • Boring

 • Sprenging

 • Betongarbeid

 • Murerarbeid 

Boring og sprenging

Vi har solid erfaring og kompetansen som trengs for å
utføre alle typer boring og sprenging. Vi kan stort sett
fjerne hva som helst du måtte ønske ved hjelp av sprenging.

 • Sprengning av tomter

 • Sprengning av grøfter

 • Underjords kontursprengning

 • Sprenging ved bygging av veg 

Transport

Roger Jordalen Maskin AS kan utføre transport av
alle typer masser fra A til Å. Vi har alltid fokus
på å levere kvalitet til rett tid og innenfor budsjett.

Vi transporterer:

 • Grus

 • Asfalt

 • Kompost

 • Snø

 • Steinmasser 

Tomtegraving

Har du et prosjekt og trenger hjelp til graving
av en tomt, ta kontakt med oss!

Alle våre ansatte er faglærte, noe som sikrer kundene
våre en forsvarlig utføring av gravingen som
tar hensyn til både miljø og budsjett.

Vi vet at vi alltid blir vurdert på grunnlag av kvaliteten
på arbeidet vi gjør – derfor har vi alltid fokus på å holde
et høyt faglig nivå i gjennomføringen av oppdraget for deg. 

Muring

Roger Jordalen Maskin AS kan utføre
det meste innen murerfaget.

 • Natursteinsmurer

 • Stablemurer

 • Systemblokker

 • Betongmurer 

Vi har opparbeidet oss god kompetanse, spesielt
innen muring av natursteinsmurer, som er en
gammel og tradisjonsrik håndverkskunst i Norge.
Naturstein får vi fra å sprenge fjell, og vi sorterer
da steinene etter kvalitet og størrelse:

(1.) Sortering (A-stein): Dette er de retteste steinene
som også har minst helling. Denne steinen
gir et pent utseende og er brukt
der det stilles høye krav til estetikken.

(2.) Sortering (B-stein): Stein som ikke har
samme krav til utseende – et rimeligere alternativ. 

VA-anlegg

Den største delen av arbeidene vi utfører innen
VA-anlegg er i forbindelse med:

 • Kommunaltekniske anlegg og veiarbeid

 • Utbygging av boligfelt, vannforsyningsanlegg o.l.

 • VA-anlegg til industri- og næringsbygg

Gjennom våre år i entreprenørbransjen har vi opparbeidet
oss god kompetanse på levering av VA-anlegg til kundene våre.
Vi vet at kvalitet på utført arbeid er viktig, og dette er
noe vi setter høyt i Roger Jordalen Maskin AS. 

Oppmåling

Vi utfører:

 • Beregning av husplassering på tomt

 • Utstikking av hushjørner før graving/sprenging

 • Utstikking av hushjørner på planert tomt

 • Innmåling og dokumentasjon av ferdig bygget hus

 • Påvisning av grensepunkt ihht. gjeldende målebrev 

Plastring

Roger Jordalen Maskin AS har lang erfaring innen plastring
av elver, sjø og dammer. Vi er en av få som utfører damplastring
i området.

Ta kontakt for mer informasjon.

Se tidligere referanser her!

Ta kontakt med oss

Vi har Sentral Godkjenning i tiltaksklasse 2.
Epost: roger@jordalenmaskin.no
Telefon: 913 77 072
Adresse: Smånipeveien 5, 5381 Glesvær 
Navn E-post Melding Send inn